سینمای جهان » نقد و بررسی


درخت زندگی

نقد فیلم مستند: سرزمین عسل

خون دیگران

همچون در یک آینه (82): نگاهی به بازی نیکول کید‌من در «دیگران»

شاهپور عظیمی

پروانه‌ی آزاد

همچون در یک آینه (۸1): نگاهی به بازی استیو مک‌کویین در پاپیون

شاهپور عظیمی

مخوف

همچون در یک آینه (80): نگاهی به بازی خاویر باردم در «جایی برای پیرمرد‌ها نیست»

شاهپور عظیمی

پرنسیپ

همچون در یک آینه (70): نگاهی به بازی آنتونی هاپكینز در «سكوت بره‌ها»

شاهپور عظیمی

ژولیده پولیده

همچون در یک آینه (۶9): نگاهی به بازی جف بریجز در لبوفسكی بزرگ

شاهپور عظیمی

آرشیو

سینماهای تهران


سینمای شهرستانها


آرشیوتان را کامل کنید


شماره‌های موجود


خبرنامه

به خبرنامه ماهنامه فیلم بپیوندید: