سینمای جهان » چشم‌انداز


بازی با چهره

همچون در یک آینه (۴۳): نگاهی به برخی از بازی‌های شاهرخ خان

شاهپور عظیمی

فصل داغ گیشه

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

گردآوری و ترجمه سارا مهرابی

پیکسلوئید

آیا سینما و ویدئوگیم رسانه‌هایی هم‌خانواده هستند؟

رضا قرالو

سینما وسیله را توجیه می‌کند!

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

آن‌که گفت آری، آن‌که گفت نه!

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

گردآوری و ترجمه سارا مهرابی

از فرانکو زفیرلی تا استنلی کوبریک

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

گردآوری و ترجمه سارا مهرابی

به‌خاطر یک مشت دلار

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

گردآوری و ترجمه سارا مهرابی

تبعیض و تعصب

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

گردآوری و ترجمه سارا مهرابی

شب درد و افتخار

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

گردآوری و ترجمه سارا مهرابی

پیش به سوی آینده

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینمای جهان

گردآوری و ترجمه سارا مهرابی

پرواز سریال‌های چینی بر بال‌های نتفلیکس

میز خبر: نگاهی به رویدادهای سینما جهان

گردآوری و ترجمه سارا مهرابی

آرشیو

سینماهای تهران


سینمای شهرستانها


آرشیوتان را کامل کنید


شماره‌های موجود


خبرنامه

به خبرنامه ماهنامه فیلم بپیوندید: